تبلیغات
روانشناسی اجتماعی - نظریه اجتماعی
انسان مولود شرایط نیست.شرایط مخلوق انسان است

نظریه اجتماعی

یکشنبه 8 شهریور 1388 04:47 قبل از ظهر

نویسنده : ر.ع
ارسال شده در: روانشناسی اجتماعی ،

نظریه اجتماعی [1]

مدل اجتماعی  بیشتر شامل توضیح اختلال های رفتاری است . رفتار های غیر عادی فرض می­شوند که بوسیله یک ردیف از تعاملات و تبادلات با دیگر افراد بوجود می آیند.  

برای بعضی افراد رفتار منحرف به عنوان قسمتی از فرهنگ به شخص یاد داده می شود برای بعضی دیگر این رفتارها تابعی از بر چسب زدن هستند افراد را به عنوان نوجوان بزهکار نام گذاری میکنند بر طبق این دیدگاه بتدریج الگو های رفتاری مطابقه با این بر چسب زدن یا نام گذاری کسب می شوند . علاوه بر این دیگر افرادی که از این برچسب زدن آگاه هستند شروع به درمان افراد برچسب زده میکنند گویی آنها واقعا بزهکار هستند چنین درمانهایی رفتار بزهکاری را افزایش میدهند.

منبع دیگر رفتار های غیر عادی مطابق با این مدل تداعی افتراقی است .  بعضی از افراد مشکلات رفتاری را نشان می دهند به خاطر تلاش برای همرنگ شدن با آرزوها و انتظارات گروهی که آنها میخواهند به آن گروه ملحق شوند یا پیوستگی خود را محکم کنند . این دیدگاه وجود رفتار غیر عادی را به عنوان تابعی از یک ردیف تعاملات و تبادلات فرض می کند که از موقعیت های محیطی ناشی می شود .(ساراسون، ساراسون[2]، 1381).

روانشناسان اجتماعی انطباق ناصحیح را نتیجه ی نقص نظام های حمایت اجتماعی می بینند این نظام ها می توانند از طریق اقدامات پیشگیرانه مانند بر نامه های خاص در جامعه این قبیل مشکلات را کاهش دهند . (ساراسون، ساراسون، 1381).

 

رویکرد تحلیل ارتباط متقابل [1]

تحلیل ارتباط متقابل (TA) توسط اریک برن[2] بنیان گذاری شد و بر تبادل بین افراد به عنوان هم نشانه و هم علت مشکلات روانی تاکید می کند . تحلیل ارتباط متقابل بر اساس نظریه ای از شخصیت بنا شده است که به سه الگوی مشخص رفتاری یا حالت های «من»  استوار است : والد[3]، بالغ[4] و کودک[5].

حالت من «والد »به ارزش ها،امر ونهی ها ,باید و نباید ها و رفتار هایی که فرد از سایر افراد مهم در دوران کودکی، یعنی والدین و جانشینان آنها فرا گرفته و درونی کرده است، سر شار است. این تاثیر افراد را وا می دارد تا به شیوه ای که فکر می کنند در نظر والدین مطلوب است عمل کنند و پیامهای نهی کننده و نیز اجازه دهنده و مراقبت کننده را شامل می شود .

حالت من «بالغ» بر داده پردازی، تخمین احتمالات و تصمیم گیری متمرکز است. همچنین با حقایق سرو کار دارد نه با احساسات . نقش این حالت تنظیم فعالیتهای «کودک» و «والد» و میانجی گری میان آنهاست .

حالت من «کودک»  به صورت پسر بچه و یا دختر بچه در درون ما مطرح می شود . این حالت به کودک وار بودن دلالت می کند که بخش طالب لذت و سرگرمی در بیشتر افراد را تشکیل می­دهد.

فردی که دچار مشکل است نمی تواند از هر سه وضعیت «من» خود به صورت کامل و موثر استفاده کنند و ارتباطاتی صمیمانه و پاداش دهنده و به دور از ترفند ایجاد کنند .[1] Transactional Analysis

[2] ERIC BERNE

[3] PARENT

[4] Adult

[5] Child[1] Community Perspective-Social Theory

[2] Sarason.Sarason
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -