تبلیغات
روانشناسی اجتماعی - انسانیت کجاست ؟
انسان مولود شرایط نیست.شرایط مخلوق انسان است

انسانیت کجاست ؟

پنجشنبه 21 آبان 1388 04:36 قبل از ظهر

نویسنده : ر.ع
ارسال شده در: آسیب شناسی جوانان ،

خدایا اگر زندگی دوباره ای می داشتم نمی گذاشتم حتی یک روز بگذرد ،بی آنکه به مردمی که دوستشان دارم بگویم که دوستتان دارم

به انسانها می قبولاندم که محبوب من اند و همواره در کمند عشق زندگی می کردم .

خدایا اگر دل در سینه ام همچنان می تپید ،نفرتم را بر یخ می نوشتم و طلوع خورشید را به انتظار می نشستم .....

با اشک هایم گل های رز را آب می دادم تا درد خار ها و بوسه گلبرگ هایشان را احساس کنم .

به انسان ها نشان می دادم که چه در اشتباهند که گمان می برند پیر شدند دیگر نمی توانند عاشق باشند . به هر کودکی دو بال می دادم اما رهایش می کردم تا خود پرواز را بیاموزد .

من دریافته ام که همگان می خواهند بر قله کوه زندگی کنند ،بی آنکه بدانند خوشبختی واقعی درک عظمت کوه است . دریافته ام که وقتی طفل نوزاد برای اولین بار با مشت کوچکش انگشت پدر را می فشارد او را برای همیشه بدام می اندازد . دریافته ام که یک انسان فقط زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پایین نگاه کند که ناگزیر باشد او را یاری دهد تا روی پاهای خود بایستد .((گابریل گارسیا مارکز ))

خیلی غمیگنم بابت این همه فساد و تباهی در کشورم در خاک آریایی که با گفتار خوب ،کردار خوب و پندار خوب سرشته شده است خبر خودکشی ،خود سوزی،تجاوز به ناموس همه و همه در این کشور نشان چیست ؟

علت این همه طلاق و جدایی در چیست آیا در انسانیت فراموش شده ی ما آدمها نیست ؟

کودکان فقر ،کودکان خیابانی ،کودکان غم زده ی اعتیاد نشانه  ی چیست آیا نشان از بی مهری و رنگ باختن اخلاقیات و انسانیت در بین ما آدمها نیست ؟

جوانان معتاد ،جوانان بی انگیزه ،دختران بی حیا و بی عصمت در این کشور نشان چیست ؟نشان فراموش شدن حجب و حیای فراموش شده ی ما انسانها نیست ؟

عشق و علاقه کجاست ؟ مهر و محبت کو ؟ ما بدنبال چه میگردیم در این وادی سیاه و کبود !خسته شدم بس که بدنبال عشق تازیدم و مورد بی مهری مردمان بی مهر قرار گرفتم .

خسته شدم از اینکه دوست حقیقی برای خود نیافتم .

خسته شدم ای دنیا آی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می سپارد جان

امروز یک جوان 24 ساله دست به خودکشی زد مسئول مرگ او کیست ؟

دیروز در روستایی دختر جوانی خود سوزی کرد  مسئول کیست ؟

و...

و....

و...

پارسال دانشجوی دانشگاه تهران خود را از طبقه چهارم پرت کرد و مرد مسئولش کیست ؟

به یک دختر 5 جوان تجاوز کردند مسئول کیست ؟

و...

و....

و....

مسئول کیست ؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -