تبلیغات
روانشناسی اجتماعی - سوءظن و طلاق
انسان مولود شرایط نیست.شرایط مخلوق انسان است

سوءظن و طلاق

پنجشنبه 14 آبان 1388 01:09 قبل از ظهر

نویسنده : ر.ع
ارسال شده در: آسیب شناسی مردان ، آسیب شناسی زنان ،
 
 
گزارش ویژه درباره طلاق و سوءظن دوبلای زندگی خانوادگی
• بسیاری از معضلات خانوادگی از جمله طلاق، از سوء ظن نشأت می گیرد.
• مهرم حلال، جونم آزاد…
طلاق
032379.jpg
زن جیغ می كشید مرد داد، زن به یاد تور سفید عروسی چشمانش به اشك نشسته بود و مرد دستهایش را به هم می سایید مرد ژولیده موی پیراهن دریده، فریادش شیشه ها را از فرط وحشت به لرزه می اندازد دست می برد سینی كهنه زیر سماور را می كشد برسرزن می كوبد، سماور ، استكانها و قوری به یكباره از جا كنده می شود، بازهم نعره سر می دهد «بگو چرا تلفن اشغال بود» با كی حرف می زدی؟ مرد دست به كمر می برد كمربندش را جدا می كند و به آسمان می برد و زن …
اینجا راهروهای دادگاه خانواده است مملو از بوی آرزوهای كپك زده و دلهای دختركانی كه به آرزوهای شیرین به خانه بخت رفته اند به امید اینكه با چادر سفید رفته اند و با كفن سفید باز می گردند. اینجا راهروهای دادگاه خانواده است مملو از عشق های آتشین دیروز و تنفرهای امروز و مردانی كه طعم شیرین نان آور خانه بودن را چشیده اند و پراز كودكانی كه مثل گوشت قربانی دركشاكش بین پدرومادر زندگیشان به تباهی می رود. سارا كوچولو هم در دادگاه آمده تا در كودكی طلاق و طلاق كشی را تجربه كند، در ذهن كودكانه خود دادگاهی می سازد و درحالی كه بغض درونش را با فشار بر دندانهای كودكانه اش نمودار كرده گاه، حكم به محكومیت پدر صادر می كند و گاهی هم مادر را محكوم می كند.
 
  
سایت ایران نیوز
گزارش ویژه درباره طلاق و سوءظن دوبلای زندگی خانوادگی
• بسیاری از معضلات خانوادگی از جمله طلاق، از سوء ظن نشأت می گیرد.
• مهرم حلال، جونم آزاد…
طلاق
032379.jpg
زن جیغ می كشید مرد داد، زن به یاد تور سفید عروسی چشمانش به اشك نشسته بود و مرد دستهایش را به هم می سایید مرد ژولیده موی پیراهن دریده، فریادش شیشه ها را از فرط وحشت به لرزه می اندازد دست می برد سینی كهنه زیر سماور را می كشد برسرزن می كوبد، سماور ، استكانها و قوری به یكباره از جا كنده می شود، بازهم نعره سر می دهد «بگو چرا تلفن اشغال بود» با كی حرف می زدی؟ مرد دست به كمر می برد كمربندش را جدا می كند و به آسمان می برد و زن …
اینجا راهروهای دادگاه خانواده است مملو از بوی آرزوهای كپك زده و دلهای دختركانی كه به آرزوهای شیرین به خانه بخت رفته اند به امید اینكه با چادر سفید رفته اند و با كفن سفید باز می گردند. اینجا راهروهای دادگاه خانواده است مملو از عشق های آتشین دیروز و تنفرهای امروز و مردانی كه طعم شیرین نان آور خانه بودن را چشیده اند و پراز كودكانی كه مثل گوشت قربانی دركشاكش بین پدرومادر زندگیشان به تباهی می رود. سارا كوچولو هم در دادگاه آمده تا در كودكی طلاق و طلاق كشی را تجربه كند، در ذهن كودكانه خود دادگاهی می سازد و درحالی كه بغض درونش را با فشار بر دندانهای كودكانه اش نمودار كرده گاه، حكم به محكومیت پدر صادر می كند و گاهی هم مادر را محكوم می كند.
اما این بغض دوامی ندارد و حكم محكومیت او دیری نمی پاید، نه می تواند پدر را محكوم كند و نه یارای از دست دادن مادر را دارد، مگر نه این است كه داشتن پدرومادر حق مسلم اوست. او در افكار معصومانه خود قلمرو فرمانروایی خویش را ویران شده می بیند و دركشاكش این جنجال ها به آینده مبهم خود می اندیشد و به واژه ویران كننده قلمرو خود «سوءظن» كجا می ری، كجا بودی ، كی رفتی كی آمدی، با كی رفتی، چرا رفتی ، با كی حرف زدی و تمام كی كجا و كیه و چراهای دیگر كه بنیان خانواده را ریخت. آنقدر كه این بار آمار طلاق به رشدی معادل ۷‎/۲۱درصد رسیده است كه نسبت به دوسال گذشته رشد بسیار چشمگیری است عده یی معتقدند این آمار درمقابل آمار ازدواج بسیار طبیعی است ، عده یی دیگر نه تنها طلاق را امری طبیعی نمی دانند بلكه معتقدند كه در جامعه درحال گذار نه تنها آمار طلاق بالا می رود، بلكه آمار اعتیاد ، بیكاری وتمامی ناهنجاری های اجتماعی افزایش می یابد و گروه آخر معتقدند كه باید نشست و شاهد بالارفتن آمار طلاق بود . به گفته یك مشاور و استاد دانشگاه پنج سال اول زندگی بحرانی ترین دوران زندگی زوجین است كه دخالت های بی مورد اطرافیان و حساس بودن طرفین به فروپاشی آن بیشتر دامن می زند. طبق گزارشات رسیده درسال ۷۹ به ازای هریكهزارنفر، ۱۰ ازدواج ونرخ طلاق درازای هر۱۰هزارنفر ۸‎/۵طلاق برآورد شده است كه به گفته كارشناسان این رقم نه تنها بیسابقه بلكه ركورد هم بوده است. بررسی های آماری حكایت از این دارد كه با كمی تفاوت در اغلب مناطق كشور، نسبت به گذشته میزان طلاق و یا دادخواست برای طلاق افزایش یافته است.
كارشناسان معتقدند كه مشكلات عمده یی دست به دست هم می دهند تا واقعه یی به نام طلاق پدید آید. این مشكلات در بیان كلی می توانند اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی باشند و دربیانی جزء شامل فقر، اعتیاد، ازدواج های تحمیلی ، عدم تفاهم، سنت های غلط، برخی معیارهای كاذب و سوء ظن است كه باعث افزایش طلاق شده است و همه این مسائل باعث می شود زن و مرد با گزییدن طلاق و پیاده شدن در ایستگاه آخر زندگی مشترك سرنوشت مهمی را برای فرزندان خود رقم بزنند.
با نگاهی اجمالی می توان دید كه درسال ۷۷ و ۷۸ ازدواج افزایشی معادل ۱۴‎/۹۷درصد داشته است و درهمان مقطع زمانی آمار طلاق، ارقامی ناراحت كننده را ارایه می دهد بطوری كه طلاق درسال ۷۸ ، ۵۱هزارو۴۴فقره بوده كه نسبت به سال ۷۷ (۴۲هزارو۳۹۱ فقره) ۲۰‎/۴۱ درصد افزایش داشته است . كارشناسان عمده ترین علل طلاق دراین سالها را عامل اقتصادی می دانند.
تاجایی كه محمدحسین فرجاد آسیب شناس و جامعه شناس دراین خصوص می گوید: عامل اقتصادی می تواند نقش مهمی دربه وجود آمدن طلاق داشته باشد ولی نخستین عامل نیست، زیرا ما در خانواده های مرفه هم طلاق را مشاهده می كنیم و شاهد رشد درصدهای طلاق درآن طبقه نیز هستیم.
به نظر دكتر فرجاد عوامل دیگری هم در به وجود آمدن مسأله یی به نام طلاق نقش دارد كه مهمترین آنها می تواند ، تفاوت های فكری ، اجتماعی و فرهنگی، عدم شناخت خصوصیات خلقی، رفتاری و شخصیتی همسران، دخالت های بی جای خویشاوندان طرفین، تفاوت سنی زیاد، كم سنی ، هم سن بودن (دربرخی موارد ) ازدواج در سنین پایین ، عدم صداقت زوجین ، سوءظن، تفاوت های طبقاتی و تحصیلی و… نام برد.
كارشناسان معتقدند كه طلاق درشهرستانها با تهران تفاوتهایی دارد به این معنی كه خانواده با مشكلات و مسائل دیگری دست و پنجه نرم می كند . طبق بررسی های آماری می توان به وضوح دید كه آمار در شهرستانها هم افزایش داشته.
میزان طلاق دردوسال اخیر اردبیل ۵۰ درصد افزایش داشته . میزان ازدواج و طلاق درسال گذشته نسبت به سال ۷۸ به ترتیب ۷‎/۹ و ۹‎/۷ درصد در استان فارس افزایش داشته است ، آمار طلاق در استان كردستان ۱۵ درصد افزایش یافت، میزان وقوع طلاق دراستان سمنان ۱۸‎/۴درصد افزایش داشته است. مازندران هم با افزایش ۱۰درصدی از این كاروان عقب نمانده است و…
كارشناسان مسائل و مشكلات خانواده های شهرستانی را مسائلی همچون سوءظن طرفین ، عدم تفاهم در مسائل ، دخالت دیگران در زندگی ، انتظار اطاعت كامل زن از سوی شوهر، عدم مشورت زن با همسر و قادرنبودن زن به رفت وآمد با خانواده اش بدون اجازه شوهر و تعصب عنوان كرده اند.
همچنین یك استاد دانشگاه و روانشناس نیز آگاه شدن زنان را از علل افزایش طلاق می داند، تا جایی كه دیگر زیر حرف زور نمی رود، شاغل بودن زنان در بستر خانواده نیز از عوامل مهم است . زیرا زن شاغل از ثبات اقتصادی و پایگاه اجتماعی و تحصیلات بیشتری برخوردار است و به استقلال رسیده و حرفهای غیرمنطقی همسرش را دیگر تحمل نمی كند پس درمقابل همسرش كوتاه نمی آید و تنها راه جدایی را برمی گزیند و همسر درمقابل نسبت به این واكنش ها تنها می تواند سوءظن داشته باشد كه همسرش در محیط كار و بیرون فردی مناسب تر را برگزیده است و یا توقعش بالا رفته تا جایی كه وی را دیگر همسر مناسبی برای خود نمی داند. مردهم برای این كه درمقابل عملی انجام دهد كه حداقل نیازهای اقتصادی خانواده برطرف شود روبه سوی چندشغل بودن می آورد كه این امر اثر منفی از لحاظ عاطفی و رفتاری به همسر و فرزندان تحمیل می كند و به مرور زمان این نارضایتی بالا می گیرد و منجر به طلاق می شود.
كارشناسان سوءظن ها را هم از عدم تأمین اقتصادی می دانند، چرا كه راضی نبودن از وضعیت اقتصادی می تواند باعث بروز ناهنجاری های متفاوت در زن و مرد شود.
«زیاده خواهی » عاملی كه باعث طلاق می شود بالابودن سطح توقعات ، بعضی اوقات مرد را وادار می كند به انجام اعمالی خلاف مانند دزدی، قاچاق و … و درنهایت ختم به مسأله یی به نام جدایی می شود و گاهاً در زبان ارتباطاتی كه مردها را از زندگی گریزان می كند، ولی فرجاد معتقد است كه ساده زیستی یكی از راه حل هایی است كه می توان از آن برای نگهداری زندگی و خانواده نام برد. همچنین توقعات پایین و عدم انتظارات نابجا و نیز اطمینان می تواند راهكار دیگری باشد.
رؤیا ملكی

• سوء ظن
032376.jpg
روی مبلمان راحتی تنها، در منزل نشسته یی و آهنگ ملایمی را گوش می دهی و هرگز دوست نداری، آرامش به دست آمده ات را، حتی وزوز پشه یی به هم بزند.
كم كم آرامش به دست آمده تو را در پویایی شیرینی غرق می كند و هیچ كاری نمی توانی بكنی، جز اینكه چشمانت را در اختیار پلكهایت قرار دهی و بی اختیار!
هنوز چشمانت گرم خواب نشده اند كه تلفن به صدا در می آید، یك، دو، سه و...
ـ الو بفرمایید... قطع می شود
دوباره همان قضیه تكرار می شود و دوباره...
سوء ظن، یكی از رفتارهای غیر ارادی و درونی انسانی است كه گاه گاهی باعث ایجاد خلل در زندگی او می شود. سوء ظن یا همان تشكیك در رفتار افراد مختلف، دوستان و حتی خویشاوندان و خانواده، ریشه های متفاوتی دارد.
محمود فضل علی، روانشناس، ریشه اصلی سوء ظن را در سنین ۴ یا ۵ سالگی انسان می داند.
وی معتقد است، زمانی كه تركیب وجدان در كودكان شكل می گیرد، نحوه تربیت والدین باید بر اساس نیازهای طبیعی آنها باشد و نه نیازهای جنسی كودكان.
با توجه به نظریات «فروید»، عقده ادیپ كه اكثراً در این سنین شكل می گیرد، باعث تأثیر تربیت سنتی والدین قرار می گیرد. بطوری رفتار كودك دختر به سمت مادر و رفتار كودك پسر، به سمت پدر سوق می یابد. بنابراین شخصیت پارانویید در كودكان شكل می گیرد. با توجه به این مسأله و اینكه در خانواده های ایرانی، اغلب محبتها ابراز نمی شوند و فاصله بین فرزند دختر و پدر و پسر و مادر بیشتر می شود و این فاصله ها؛ در سنین بلوغ كودكان باعث ایجاد تنش هایی بین والدین و فرزندان می شود و این رفتارها، همگی باعث ایجاد سوء ظن در خانواده ها می شود.
این روانشناس، از دیگر علل وجود سوء ظن در خانواده ها را، آداب و رسوم غلط رایج در بین خانواده ها می داند.
وی می گوید، این كه گاهی دیده می شود مردان در خانواده ها، احساس مالكیت دارند نیز باعث وجود سوء ظن و تردید در خانواده ها می شود.
این سوء ظن به پرخاش و گاه به حرمت شكنی و... طلاق در خانواده ها منجر می شود.
سری به دادگاههای خانواده می زنیم تا این مسأله را بررسی كنیم.
زنی ۲۵ ساله، در انتظار حكم دادگاه نشسته است. علت درخواست طلاقش را جویا می شویم. می گوید: هفت سال است كه ازدواج كرده ام و یك دختر ۶ ساله دارم. همسرم مردی دهن بین است. وقتی كه من با تلفن صحبت می كنم، گاهی آیفون را می زند تا بشنود كه من با چه كسی صحبت می كنم. دایم مشكوك است. حق ندارم به تنهایی از خانه خارج شوم و یا به منزل پدر و مادرم بروم. من معمولاً اعتراض می كنم و تنها چیزی كه می بینم، ضرب و شتم از طرف اوست. او به همه چیز مشكوك است و ظن دارد او یك بیمار روانی است! و یا...
ـ هفت ماه است كه ازدواج كرده ام و اكنون تقاضای طلاق دارم. همسرم مرا دیوانه كرده است او به زمین و زمان شك دارد. ما قبل از ازدواج دوست بودیم و من چون اعتقاد به صداقت داشتم، همه دوستیها و یا احیاناً مسائلی را كه قبل از دوستی با او داشتم، برایش توضیح دادم، ولی او هنوز فكر می كند من بر آن روال سابقم.
به من می گوید: «چرا پشت پنجره می ایستی!» «چرا برادرت را هر روز به خانه راه می دهی» و در مقابل اعتراض، با چاقو تهدید می شوم.
همچنان كه در راهروهای دادگاه خانواده قدم می زنی، این جملات را می شنوی. «به در و دیوار شك دارد!»، «با كمربند...»، «چرا آرایش داری»، «چرا دیر به خانه می آیی» و... اینها همه در انتظار حكم طلاق هستند، و این درخواست آنها نشأت گرفته از سوء ظن حاكم بر افكار زوجها نسبت به یكدیگر است.
احمد رحیمی، كارشناس علوم اجتماعی معتقد است، یكی از عواملی كه باعث ایجاد سوء ظن درافراد می شود، ضعف شخصیتی و عدم اعتماد به نفس در افراد است.
وی معتقد است، با توجه به فرهنگ تاریخی ما ایرانیها و نوع سیستم حاكم در طول تاریخ بر ایران، ما نمی توانیم مسائل و مشكلات و عقیده هایمان را به راحتی بیان كنیم، بنابراین به توجیه گری و فرافكنی می پردازیم و این باعث ایجاد برداشتهای مختلف در افراد مقابل می شود.
این كارشناس آسیب های اجتماعی معتقد است كه در حدود ۹۰ درصد سوء ظن ها در افراد، بی پایه و دور از واقعیت است. وی همچنین سیستم های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را بر این امر مؤثر می داند.
رحیمی در ادامه تأكید می كند: رشد جمعیت كه طی دو دهه اخیر، بسیار فزاینده بوده است و همچنین عدم رشد امكانات در سطح جامعه به صورت همزمان با رشد جمعیت باعث به وجود آمدن مشكلات اجتماعی شده است كه همه این مسائل اجتماعی در ایجاد حساسیت و در نتیجه ایجاد سوء ظن در خانواده ها مؤثر است.
به اعتقاد اغلب صاحبنظران، سوء ظن در خانواده ها، بیشتر گریبانگیر زنان و دختران است، چرا كه به زعم بعضی خانواده ها، آنها بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
سمیه مرادلو دانشجوی حسابداری در این زمینه می گوید: سوء ظن هایی كه در خانواده ها نسبت به عملكرد دختران است، بیشتر ناشی از جو منفی جامعه و افكار غلط برخی خانواده ها است.
وی تأكید می كند كه متأسفانه برخی از فرزندان در خانواده ها نیز با توجه به نوع رفتارشان به این مسأله دامن زده اند.
وی می گوید: بطور كلی، كنترل منطقی رفتار فرزند در خانواده، از نگرانی های والدین نشأت می گیرد، اما هنگامی كه این كنترل منطقی پا را از حد فراتر نهد و به سوء ظن تبدیل شود، باعث ایجاد مشكل بین فرزندان و والدین می شود. البته بالا رفتن سطح فرهنگ در خانواده ها می تواند زمینه سازی مؤثری برای جلوگیری از سوء ظن های بی مورد باشد. این دختر دانشجو معتقد است باید تلاش كنیم تا منفی بینی جامعه كمتر شود و بیشتر به نیمه پر لیوان توجه كنیم!
شكست و تردید منفی در عملكرد پسران در خانواده ها نسبت به دختران كمتر است.
مهرداد طلایی دانشجوی مهندسی منابع و كاپیتان تیم ملی مشتزنی كشور نیز با این مسأله موافق است.
وی می گوید: متأسفانه سوء ظن در خانواده ها، بیشتر گریبانگیر دختران جوان است. ابراز سوء ظن خانواده نسبت به پسر خانواده با توجه به روحیات پسران در سنین جوانی باعث ایجاد درگیری و مشكلات عدیده در خانواده می شود. این در حالی است كه سوء ظن در خانواده نسبت به دختران كمتر به سركشی آنها می انجامد و معمولاً دختران گوشه گیر و منزوی می شوند، بنابراین اگر سوء ظن به رفتار یك پسر در خانواده باشد، كمتر ابراز می شود!
به اعتقاد وی، ایجاد شك نسبت به عملكرد جوانان اعم از دختر و پسر به عملكرد جوانان هم بستگی دارد. البته سطح فرهنگ و نوع تربیت و سطح آموزش خانواده ها نیز رابطه مستقیمی بر نظرات آنها در مورد جوانانشان دارد.
وی معتقد است: برای كمتر شدن آمار سوء ظن در خانواده ها، نیاز به بسترسازی فرهنگی داریم.
... و اما بسترسازی فرهنگی،... شاید بتوان این مسأله را از سوء ظن مردم نسبت به حكومتها یا سوء ظن های همگانی شروع كرد. هنگامی كه در جامعه اقشار مردم نسبت به حكومت دچار نوعی بدبینی و سوء ظن می شوند، این مسأله می تواند بر افكار آنها و زندگی خانوادگی آنها نیز تأثیر بگذارد.
احمد رحیمی؛ كارشناس مسائل اجتماعی، در این ارتباط می گوید: شاید عدم شایسته سالاری و فقر عدالت در جامعه باعث ایجاد نوعی بدبینی و سوء ظن افراد جامعه نسبت به حكومت و دولت شود.
چرا كه ممكن است مردم فكر كنند كه كس یا كسان دیگری برای به دست آوردن این پست و یا منصب مناسب ترند... همچنین دادن شعارهای بدون پشتوانه اجرایی و گاه وجود فساد در سیستم های اداری نیز باعث ایجاد سوء ظن در جامعه نسبت به حكومتها می شود.
محمود فضل علی، روانشناس در این باره معتقد است: گاه حاكمان به لحاظ قدرتی كه دارند، دچار نوعی سوء ظن نسبت به افراد می شوند و دست به اعمالی می زنند كه باعث ایجاد سوء ظن مردم نسبت به حاكمان می شود.
وی همچنین دادن وعده های بی اساس را پایه شك و تردید در جامعه نسبت به حاكمان می داند و معتقد است كه نباید سطح انتظار جامعه را تا حدی بالا برد كه نتوان از عهده آن برآمد.
هم اینك شاهدیم كه افراد در جامعه كمتر از در اطمینان نسبت به یكدیگر وارد می شوند و این حقیقت ناشی از سوء ظن افراد یك جامعه نسبت به یكدیگر است و این امر، مطمئناً در خانواده ها نیز وجود دارد. این مسأله باعث ایجاد مشكلات فراوانی در سطح اجتماع شده است و باعث ایجاد معضلات اجتماعی می شود. گاه سوء ظن ها و تردیدها در خانواده ها نسبت به فرزندان باعث فرار فرزندان و طرد آنها از خانواده می شود و گاهی باعث جدایی زوجهای جوان از یكدیگر، گاه بعضی از دوستیهای عمیق از بین می رود و گاه بدبینی مردم نسبت به حاكمیت را باعث می شود.
شاید بتوان گفت كه روانشناسان اجتماعی در تحلیل و ارزیابی این مسأله، ضعیف عمل كرده اند و باید پیرامون مسائل فرهنگی در جامعه مان انرژی بیشتری صرف كرد و برای حل این رفتار درونی انسانی، چاره یی اندیشید. افكاری كه معمولاً با واقعیت هماهنگ نیستند.
و یا به قولی، باید سعی كنیم نیمه پر لیوان را ببینیم!

بزرگترین استرس ها
برای زنان از دست دادن همسر دلخواه
برای مردان از دست دادن شغل
در میان ۴ اتفاق مهم زندگی انسانها یعنی، تولد، كار، ازدواج و مرگ برای زنان ازدواج و برای مردان كار مهمترین روادید تمام حیات است.
بر همین اساس و بنابر تحقیقات انجام شده، بزرگترین استرس برای زنان از دست دادن همسر دلخواه است در حالی كه برای مردان مهمترین اتفاق ناگوار از دست دادن شغل وموقعیت اجتماعی است.
به گفته كارشناسان برای هر شخصی در جهان و در میان یك نژاد فردی مشابه وجود دارد كه افراد در ضمیر ناخودآگاه خویش به دنبال وی می گردند و هرچه همسر شما به خصوصیات این شخص مشابه شبیه تر باشد آن ازدواج موفق تر و بهتر می شود به هرحال آنچه به نظر می رسد برای خانم ها مهمترین فاكتور جهت انتخاب همسر ایده آل باشد، شغل، مسائل مالی و تحصیلات است درحالی كه مردان عموماً در درجه اول زیبایی های بصری و حتی جزییات چهره را مدنظر قرار می دهند. مشابهت در سن، فرهنگ، زیبایی وSexsual power از جمله عامل های ازدواج خوب است.
تاجایی كه در صورت عدم مشابهت در زیبایی معمولاً شخص زیباتر در طول زندگی احساس غنی خواهد كرد و این موضوع عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.
درخصوص مشابهت در سن، سن ازدواج موفق برای دختران و پسران به ترتیب ۲۳ و ۲۸ است و براساس آمارهای اخذشده كمترین میزان طلاق مربوط به ازدواج هایی است كه در این سن و حدود آن انجام گرفته است و بیشترین آمار طلاق مربوط به سنین پایین است ولی آن چیزی كه اهمیت آن كاملاً فراموش شده عشق و علاقه است به قول «موریس مترلینگ» اگر زندگی بدون عشق برپا شود، عشق بدون زندگی در آن رسوب خواهد كرد.
سایت ایران نیوز


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آبان 1388 05:24 قبل از ظهر