تبلیغات
روانشناسی اجتماعی - نظریه سیستم های بوم شناختی
انسان مولود شرایط نیست.شرایط مخلوق انسان است

نظریه سیستم های بوم شناختی

شنبه 7 شهریور 1388 08:13 بعد از ظهر

نویسنده : ر.ع

نظریه سیستم های بوم شناختی [1]

روان شناس آمریکایی، یوری برونفن برنر[2] بانی رویکردی به رشد  انسان است که طی 20 سال گذشته در صف مقدم این حوزه سر بر افراشته است، زیرا که دیدگاه بسیار متفاوتی را در مورد تاثیرات بافتی بر رشد را ارایه می دهد . این نظریه شخص را به صورتی در نظر میگیرد که در یک سیستم پیچیده روابط رشد می کند که چندین سطح از محیط اطراف بر او تاثیر می گذارند . چون آمادگیهای زیستی کودک برای شکل دادن به رشد به نیروهای محیطی می پیوندد، بروفن برنر اخیرا دیدگاه خود را به صورت الگوی زیست بوم شناختی[3] توصیف کرد . )لورای برک ، 1386)

ریز سیستم[4] : عمیق ترین سطح محیط از نظر برنر ریز سیستم است .که به فعالیتها و الگوهای تعامل در نزدیکترین محیط فرد اشاره دارد .برنر تاکید میکند که برای آگاهی از رشد در این سطح، باید به خاطر داشته باشیم که همه رابطه ها دوجهتی هستند . برای مثال، بزرگسالان بر رفتار کودکان تاثیر می گذارند، ولی ویژگیهای زیستی و اجتماعی کودکان – ویژگیهای جسمانی، شخصیت وتواناییهای آنها – نیز بر رفتار بزرگسالان تاثیر دارند .

میان سیستم[5] : میان سیستم به ارتباط بین ریز سیستم ها اشاره دارد که رشد را تقویت می­کنند درگیری والدین با مسائل کودک نمونه ای از این مسئله میباشد .

برون سیستم[6] : به موقعیتهای اجتماعی اشاره دارد که فرد در حال رشد را شامل نمی­شود، اما با این حال بر تجربه های او تاثیر می گذارد . مثل تاثیر محیط شغلی بر رفتار والدین و تاثیر آن در روابط والدین با فرزندشان . خانواده هایی که به خاطر پیوند های شخصی یا اجتماعی اندک، از لحاظ اجتماعی متزوی هستند یا بیکار شده اند، تعارض زناشویی و سوءاستفاده از کودک بیشتری را نشان میدهند .

کلان سیستم[7]:  بیرونی ترین سطح الگوی بروفن برنر، کلان سیستم، موقعیت بخصوصی نیست، بلکه از ارزشها، قوانین، سنتها و امکانات یک فرهنگ خاص تشکیل می شود . اولویتی که کلان سیستم برای نیازهای کودکان و بزرگسالان قایل می شود، بر حمایتی که آنها از سطوح درونی محیط دریافت می کنند، تاثیر می گذارد .

سیستم پویا و همیشه متغیر . بنا بر نظر بروفن برنر (1995,1997) محیط نیروی راکد ی نیست که افراد را به طور یکسان تحت تاثیر قرار دهد، بلکه پویا و همیشه متغیر است . هنگامی که افراد نقشها یا موقعیتهایی را به زندگی خود اضافه می کنند وسعت ریز سیستمهای آنها تغییر می کند . این تغییرات در موقعیتها یا به قول بروفن برنر،انتقالهای بوم شناختی، در سرتاسر زندگی صورت می گیرند و اغلب نقطه عطف مهمی در رشد هستند . آغاز کردن مدرسه، وارد شدن به نیروی کار، ازدواج کردن،  پدر یا مادر شدن، طلاق گرفتن،  نقل مکان کردن و بازنشستگی نمونه هایی از آن هستند  (لورا برک،  1386).

بنابراین در نظریه سیستمهای بوم شناختی، رشد نه توسط شرایط محیطی کنترل می شود و نه بوسیله گرایشهای درونی هدایت می شود . در عوض افراد محصولات و تولید کنندگان محیط شان  هستند و از این رو هم افراد و هم محیط آنها شبکه ای از تاثیرات وابسته به هم را تشکیل می­دهند.[1] Ecological Systems Theory

[2] Urie Bronfen Brenner

[3] Bioecological Model

[4] Microsystem

[5] Mesosystem

[6] Exosystem

[7] Macrosystem
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -