تبلیغات
روانشناسی اجتماعی - منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی 2
انسان مولود شرایط نیست.شرایط مخلوق انسان است

منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی 2

یکشنبه 8 شهریور 1388 07:57 بعد از ظهر

نویسنده : ر.ع
ارسال شده در: روانشناسی اجتماعی ،

مجموعه علوم تربیتی (2) دارای ویژگی‌‌های خاص و گسترده‌ای می‌باشد از جمله مطالعه كودكان سر آمد و عقب مانده عملكرد‌ها رفتـارهای اجتماعی نحوه آموزش و تدریس و مسائل تحصیلی، ازدواج، شغلی و.. را مـورد مـطالعه قـرار می‌دهد‌. در ضمن امكان تحصیل تا مقطع دكترا در داخل كشور نیز میسر می‌باشد

آموزش و پرورش كودكان استثنایی به مطالعه كودكانی می‌پردازد كه برخلاف اكثریت افراد همسن خود در شرایط عادی قادر به سازگاری با محیط نباشند و از نظر فكری،  جسمانی، رفتاری، عاطفی با همسالان خود فرق داشته و احتیاج به روش‎های خاص تربیتی و آموزشـی و درمـانی  داشته باشند‌.دركل این رشته به مـطالعه كودكان سرآمـد و عقب مانـده می‌پردازد‌.

روان شناسی تربیتی شاخه‌ای از علم روان شناسی است كه هدف آن كمك به پرورشكاران در برخورد درست با مسائل پرورشی است‌،روان شناسی پرورشی عمدتاً به مطالعه ویژگی‌های  یادگیرندگان،  ‌یادگیری و آموزش می‌پردازد‌.

مشاوره رشته‌ای است كه در آن به تربیت مشاورین می‌پردازد؛ مشاورینی كه با مشكلات و مسائل خفیف روانی سر و كار دارند مسائلی چون، مسائل تحصیلی‎، ‌شغلی، ازدواج .......

 آموزش و پرورش استثنایی:

منابع اصلی: روان شناسی و آموزش كودكان استثنایی دكتر  مریم  سیف نراقی و عزت اله  نادری،  اختلالات رفتاری كودكان دكتر مریم سیف نراقی و دكتر عزت ا.. نادری ، نارسائی‌‌های ویژه یادگیری دكتر مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری، روانشناسی كودكان استثنایی میلانی‌‌فر.

منابع تكمیلی:  بهداشت روانی‌ و عقب‌ماندگی ذهنی احدی و بنی‌جمالی، روان‌شناسی كودكان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری

روان‌شناسی كودكان استثنایی:

منابع اصلی: بهداشت روانی وعقب‌ماندگی ذهنی دكتر احدی،  مجموعه كتاب‌‌های دكتر سیف نراقی و نادری.

منابع تكمیلی: كودك عقب مانده ذهنی كافمن ترجمه فرهاد ماهر.

روان‌شناسی تربیتی:

منابع اصلی: روان‌شناسی پرورشی دكتر علی‌اكبر سیف.

منابع تكمیلی: اختلالات رفتاری كودكان و نوجوانان و روش‌‌های اصلاح آن مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، نارسایی‌های ویژه یادگیری مریم سیف نراقی و عزت الله نادری،  مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری هرگنهان و السون ترجمه دكتر سیف.

سنجش و اندازه‌گیری:

منابع اصلی: ارزشیابی تحصیلی دكتر علی اكبر سیف، مقدمه‌ای بر نظریه‌های روان‌سنجی دكتر حمزه‌گنجی و مهرداد ثابت نشر ساوالان

منابع تكمیلی: تحلیلی بر سنجش و اندازه‌گیری ، مریم سیف نراقی و عزت‌ا.... نادری، اصول روان‌سنجی دكتر شریفی

آمار و روش تحقیق:

منابع اصلی: احتمالات و آمار كاربردی- دكتر دلاور- انتشارات رشد، مبانی نظری و عملی پژوهش- دكتر دلاور- انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دكتر دلاور- نشر ویرایش، روش تحقیق در علوم رفتاری- دكتر سرمد، بازرگان و حجازی-  انتشارات آگاه 

منابع تكمیلی: روش‌های آماری در علوم رفتاری- دكتر حسن پاشا شریفی و دكتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری- دكتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن، روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن زاده

نكته: مبانی آمار و روش تحقیق در تمامی كتاب‌ها یكسان است و در صورتی كه فرصت چندانی ندارید مطالعه ی سایر منابع در دسترس می‌تواند تا حد زیادی به شما كمك نماید.

روان‌شناسی شخصیت:

         نظریه‌های شخصیت- شولتز- ترجمه‌ی سید محمدی- نشر ویرایش

         نظریه‌های شخصیت- دكتر سیاسی- انتشارات دانشگاه تهران

         نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسكا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد

اصول و فنون راهنمایی در مشاوره:

منابع اصلی: فنون و روش‌های مشاوره (دكتر شفیع‌آبادی)، مشاوره شغلی و حرفه‌ای (دكتر شفیع‌آبادی)، تكنیك‌های خرد در مصاحبه مشاوره‌ای. دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان.

منابع تكمیلی: اصول راهنمایی و مشاوره سید احمد احمدی. منبع دانشگاه آزاد: اصول راهنمایی و مشاوره حسینی بیرجندی – اصول و فنون مشاوره در آموزش و پرورش یوسف اردبیلی.

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی:

منابع اصلی: نظریه روان درمانی دكتر شفیع‌آبادی و دكتر ناصری، نظریه‌های مشاوره لوئیس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین.

منابع تكمیلی: نظریه‌های مشاوره و روان درمانی حوریه بانو رحیمیان، نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسكا ترجمه سید محمدی

مقدمات مشاوره و راهنمایی:

منابع اصلی: مقدمات راهنمایی و مشاوره دكتر شفیع‌آبادی (انتشارات پیام‌نور)، پویایی گروه و مشاوره گروهی دكتر شفیع‌آبادی،  مشاوره تحصیلی و شغلی دكتر شفیع‌آبادی.

منابع تكمیلی: خانواده درمانی مینو چین ترجمه دكتر ثنایی، خانواده درمانی دكتر تبریزی

كاربرد آزمون‌ها

       منابع اصلی:

           آزمون‌های روانی- دكتر بهرامی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

          آزمون‌های فرافكن- دكتر بهرامی

           راهنمای سنجش روانی مارنات. جلد 1 و 2 . ترجمه ی دكتر شریفی- انتشارات رشد.

       منابع تكمیلی:

           نظریه‌های هوش و شخصیت- دكتر شریفی

           اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی- دكتر شریفی- انتشارات رشد

           آزمون‌های روانی- دكتر گنجی

روان‌شناسی رشد:

منابع اصلی: روان‌شناسی ژنتیك- دكتر منصور- انتشارات سمت، روان‌شناسی رشد- برك- ترجمه ی سید محمدی- جلد 1 و 2– نشر ارسباران، روانشناسی رشد احدی و بنی جمالی

منابع تكمیلی: روان‌شناسی رشد. دكتر سوسن سیف. دكتر جمیله كدیور و همكاران (جمعی از مولفان) – انتشارات سمت

روان‌شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دكتر احدی و نیكچهر محسنی، پیشگامان روان‌شناسی رشد- دكتر فربد فدایی، روان‌شناسی رشد- زندن- ترجمه دكتر گنجی- انتشارات بعثت، روان‌شناسی نوجوانی و جوانی- دكتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوس

روان‌شناسی عمومی:

      منابع اصلی: زمینه‌‌ی روان‌شناسی- سانتراك – انتشارات رسا، زمینه‌ی روان‌شناسی- اتكینسون، اتكینسون و هیلگارد، جلد 1 و 2 . انشارات رشد

      منابع تكمیلی: زمینه‌ی روان‌شناسی دكتر محمد پارسا

زبان تخصصی:

         انتشارات سمت 1- English for students of educational technology. Mansur Koosha

انتشارات سمت  2- English For students of  educational administration - Mansur Koosha

انتشارات سمت 3- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.

زبان عمومی:  1- گرامر  زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش.  2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary)      3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزش .

گرایش علوم تربیتی ضرایب: زبان ۲- روانشناسی تربیتی ۳-آمار و روش تحقیق ۲- روان شناسی رشد ۲- عمومی ۲- شخصیت ۲-

گرایش مشاوره : زبان ۳- نظریه های مشاوره ۳- شخصیت ۲- آمار و روش تحقیق ۲- مبانی مشاوره ۳- روش ها و فنون مشاوره ۳- کاربرد آزمون ها ۲-

گرایش کودکان استثنایی : زبان ۲- روان شناسی تربیتی ۲- آمار و روش تحقیق ۲- سنجش و اندازه گیری ۲- رشد ۲- عمومی ۲- کودکان استثنایی ۳- آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۳-

موفق باشید

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -